Stichting Jongleers voor al uw circus vermaak!
Stichting Jongleers - EJF Huisregels

Huisregels / House Rules

Voor het goed verlopen van het Eindhovens Jongleer Festival hebben we de volgende huisregels opgesteld:

For the success of the Eindhoven Juggling Festival, we have the following house rules:

Huisregels EJF!

Algemeen / General

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. De organisatie van het Eindhovens Jongleer Festival en/of Stichting Jongleers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

You enter the event area and attending the activities at your own risk. The organization of the Eindhoven Juggling Convention and / or Stichting Jongleers can’t be held responsible for any injury and / or material or non-material damage.

Toegang / Acces

Toegang is alleen mogelijk met een geldige badge. Kinderen onder de 12 jaar dienen ten alle tijden onder begeleiding van een volwassenen van boven de 18 jaar te zijn.

Indien je je badge verliest dien je een nieuwe te kopen.

Access is only possible with a valid badge. Children under 12 must at all times accompanied by an adult over 18 years of being.

If you lost your badge, you have to buy another one.

Verboden in de zaal / Prohibited in the gym

In de gymzaal zijn geen scherpe voorwerpen toegestaan.

Materialen die schade aan de zaal/vloer kunnen veroorzaken zijn verboden. Denk hierbij aan: glas, jongleer messen en eenwielers met metalen pedalen. Ook vieze eenwieler bandjes zijn niet toegestaan.

Materials that can cause damage to the room / floor are prohibited. For example: glass, juggling knives and unicycles with metal pedals. Also dirty unicycle tyres are not allowed.

EHBO / First Aid

De organisatie zorgt voor BHV'ers tijdens het festival.

Vanuit de organisatie is er ten alle tijden voor BHV gezorgd. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals een pleister of voor ernstige gevallen. Tussen 23:00 en 8:00 uur wordt de BHV overgenomen door de nachtportier. Daarnaast zullen de BHV'ers de deelnemers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze BHV'ers. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de BHV'ers en/of de organisatie.

From the organization is ensured at all times for a company emergency response team. Here you can find little things, such as a patch or for severe cases. Between 23:00 and 8:00 there is one first aiders in the building who take over these tasks. In addition, the company emergency response team will keep a close eye on ill sensations and disturbances. Follow the instructions at all times in our emergency response team. In case of emergency, we advise you to stay calm and to contact with the emergency response team and / or organization.

Foto & Video materiaal / Photo & Video recordings

Tijdens het festival worden er foto en video's gemaakt die op social media kunnen verschijnen.

Een ieder die het Eindhovens Jongleer Festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Anyone who Eindhoven Juggling Festival enters authorizes the making of video, photo and audio recordings where the visitor may or will assert. The organization uses these images for promotional purposes.

Alcohol / Drugs

Sinds januari 2014 is het in Nederland niet toegestaan voor jongeren onder de 18 om alcohol te kopen en/of nuttigen. In het sportcomplex wordt daarom ook geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18. Ook het kopen van alcohol voor minderjarige is niet toegestaan.

I.v.m. jeugdige (dag) bezoekers is het verboden om alcohol te nuttigen in de gymzaal voor 18:00 uur. Dit mag uiteraard wel in de kantine. We willen ook vriendelijk verzoeken om de alcohol niet in het zicht te leggen overdag.

Since January 2014 it is not permitted in the Netherlands for people under 18 to buy and / or consume alcohol. The sports complex will therefore not serve alcohol to miners. Also, buying alcohol for minors is not allowed.

Because of the juvenile (day) visitors it’s forbidden to consume alcohol in the gym before 18:00. There are no restrictions on drinking alcohol in the cafetaria. We also want to ask you not to put alcohol in plain view during the day.

Geen alcohol onder de 18 jaar toegestaan.

Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing. Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

De organisatie ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.

On and around the event site, the Dutch legislation on the use and trafficking of drugs apply. It is strictly forbidden to use drugs and around the event area, possess or sell.

The organization ensures compliance with the rules for the use of alcohol.


Twitter


Contact


Ferko Adamczyk
info@jongleers.nl
KVK-nr: 1722 4310
IBAN: NL49 ABNA 0539 8088 49

Postadres

Jan van Goyenstraat 7
5613 JN
Eindhoven


Facebook Youtube Twitter

 

bezoekers gingen u voor.